Wilde bijen lijken op veel plekken in Europa achteruit te gaan. Wat de oorzaak hiervan is, is slechts gedeeltelijk bekend. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de status van de wilde bijen in West-Europa en worden recente resultaten met betrekking tot de mogelijke oorzaken van verandering in de wilde bijen fauna (zowel in talrijkheid als in diversiteit) behandeld. Er zijn vele mogelijke oorzaken maar belangrijk lijken met name: (1) een intensivering van het landgebruik, hetgeen ook leidt tot fragmentatie en degradatie van de meer natuurlijke gebieden, (2) het gebruik van bestrijdingsmiddelen, en (3) klimaatverandering. Al deze factoren kunnen een negatief effect hebben op de bijendiversiteit, en ze versterken elkaar mogelijk ook. Hierna worden kort enkele onderzoeksprojecten geïntroduceerd, waarvan de resultaten de komende jaren onze kennis van wilde bijen in Europa sterk zal vergroten.