In 2011 werden de beide wespbijensoorten Nomada armata en Nomada sexfasciata aangetroffen in gebieden van de Gelderse Poort. Van beide zuidelijke soorten reikte het recente verspreidingsgebied tot dusver niet verder ons land in dan Midden-Limburg. Nomada sexfasciata kwam vroeger ook in de Gelderse Poort voor, maar wordt recent in ons land nauwelijks meer waargenomen. Nomada armata kwam in dit gebied niet eerder voor. Waarschijnlijk zijn de respectievelijke herkolonisatie en kolonisatie van deze regio door deze beide soorten een gevolg van de klimaatverandering.