In roggeakkers op de Duivelsberg bij Nijmegen komt een grote nestaggregatie van de donkere rimpelrug, Andrena bimaculata, voor. De akker wordt jaarlijks geploegd en dit schijnt de donkere rimpelrug en andere bijen niet te benadelen. De grote populatie in dit bijzondere milieu was aanleiding voor wat onderzoek aan de nesten en de bijenfauna ter plekke. De gemiddelde dichtheid aan nesten bleek 34 per vierkante meter te zijn. De diepte van de nesten, die naar verwachting meer dan 25 cm moet zijn om het ploegen te overleven, kon nog niet vastgesteld worden.