In een uit glazen buisjes bestaande nestgelegenheid voor solitaire bijen kwamen verschillende broedparasieten en parasitoïden voor. Twee sprongen er uit door de talrijkheid waarmee ze kunnen optreden. De ene was de drosophilide vlieg Cacoxenus indagator, die als broedparasiet bij Osmia bicornis optrad. De andere, het eulophide wespje Melittobia acasta een ectoparasitoïd van larven en poppen, parasiteerde niet alleen de aanwezige bijen maar ook wespen en een vlieg werden het slachtoffer. Bij O. bicornis kwam dit wespje echter niet voor. Van beide soorten wordt de biologie nader beschreven. Bij Hylaeus signatus kwam ook een encyrtide wespje Coelopencyrtus sp. voor dat nog niet voor Nederland bekend was. Bij natuurterreinen en publieke tuinen verschijnen steeds vaker installaties die opgebouwd zijn uit materiaal dat bedoeld is als nesthulp voor solitaire bijen en wespen. Aan de hand van de waarnemingen en de literatuur wordt beredeneerd dat dergelijke kunstmatige agglomeraties van nesten uiteindelijk voor de broedparasiet en parasitoïden een waar luilekkerland zijn.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

R. Moenen. (2012). De broedparasiet Cacoxenus indagator (Drosophilidae) en de parasitoïden Melittobia acasta (Eulophidae) en Coelopencyrtus sp. (Encyrtidae) bij solitaire bijen in kunstmatige nestgelegenheid. Entomologische Berichten, 72(1-2), 63–70.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb