Een van de meest wonderbaarlijke momenten tijdens inventarisaties van bijen is de ontdekking van een slapende bij of een slaapgezelschap. Met name de locatie, de houding en het al dan niet geaggregeerd optreden van dit verschijnsel verschilt per soort. Hier wordt met behulp van beschrijvingen en foto’s van verschillende auteurs een overzicht gegeven van dergelijke waarnemingen in Nederland.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb