In een ongestoord gebied op een voormalig militair vliegveld in de provincie Utrecht werd een opvallend kleurdimorfisme waargenomen bij mannelijke pluimvoetbijen, Dasypoda hirtipes. De beide vormen – grijsharige en bruinharige individuen – worden hier beschreven, waarbij het opvalt dat er geen intermediaire vormen voorkomen.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb