De 165e zomerbijeenkomst van de NEV vond plaats van 4 tot en met 6 juni 2010 te Naarden in de provincie Noord-Holland. Hierbij werd enerzijds aandacht besteed aan de op zandgronden gelegen bos- en heidegebieden van het Gooi en de Gooimeerkust, anderzijds aan de oostelijke delen van de laagveenmoerassen Naardermeer, Ankeveen en Laegieskamp. Gedurende het weekend werden 1393 taxa van 20 ordes waargenomen (Isopoda, Diplopoda, Chilopoda en 17 ordes binnen de Hexapoda). Slechts twee soorten werden als nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld: de tripsen Anaphothrips badius en Haplothrips minutus. Het aantal nieuwe soorten voor de provincie Noord-Holland bedroeg 41, voor het merendeel Coleoptera (36 soorten). De springstaart Spatulosminthurus flaviceps is nieuw voor de provincie Utrecht. Sommige ordes werden vrijwel uitsluitend in het Gooi onderzocht (bodemdieren, Lepidoptera), voor de andere groepen was de verdeling over zand- en laagveengebieden evenwichtiger. Zeer opvallend is het ontbreken van waarnemingen van de bij amateur-entomologen zeer geliefde groepen Odonata en Orthoptera, terwijl ook de Diptera slechts weinig soorten kenden.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb