Nieuwe vondsten van Laboulbeniales (Fungi, Ascomycota) voor Nederland. Laboulbeniales zijn obligaat ectoparasitaire ascomyceten die voorkomen op Arthropoda, meestal kevers. In Nederland is er sinds de jaren 1940 nagenoeg geen onderzoek meer gedaan naar Laboulbeniales. De Kaaistoep wordt beschouwd als een hotspot van biodiversiteit in Nederland en leent zich dan ook uitstekend voor gericht onderzoek naar Laboulbeniales. In deze studie werden insecten uit de collectie van Natuurmuseum Brabant (Tilburg, Nederland), verzameld in De Kaaistoep, gescreend op de aanwezigheid van Laboulbeniales. Deze bijdrage resulteerde in dertien soorten Laboulbeniales, waarvan negen nieuw zijn voor Nederland. Het gaat om Laboulbenia anoplogenii Thaxt., L. calathi T. Majewski, L. eubradycelli Huldén, L. gyrinicola Speg., Hesperomyces virescens Thaxt., Rhachomyces lasiophorus (Thaxt.) Thaxt., Stichomyces conosomatis Thaxt., Stigmatomyces limosinae Thaxt. en S. majewskii H.L. Dainat, Manier & Balazuc. Deze laatste soort werd tot dusver slechts drie keer vermeld, in Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië. Ook Spelobia talparum (Richards) (Diptera, Sphaeroceridae), gastheer van S. limosinae, is nieuw voor Nederland.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

D. Haelewaters, P. van Wielink, J.W. van Zuijlen, A. Verbeken, & A. De Kesel. (2012). New records of Laboulbeniales (Fungi, Ascomycota) for The Netherlands. Entomologische Berichten, 72(3), 175–183.

Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb