Tillus elongatus is een van de twaalf soorten van de familie Cleridae die in Nederland voorkomen. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijdverbreide misvatting dat de mannetjes altijd van de vrouwtjes te onderscheiden zijn op basis van een kleurverschil van het halsschild. In Nederland komen namelijk zowel mannetjes als vrouwtjes voor met een rood halsschild. De mannetjes zijn echter eenvoudig te onderscheiden op basis van de afwijkende sprietleden 4 tot en met 7.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb