De vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus is een zeldzame kever die hier nieuw voor de Nederlandse fauna wordt gemeld. De vondst is de meest westelijke recente waarneming tot nu toe. De overwinterende kevers werden in klein aantal aangetroffen achter de schors van dode zomereiken in een vochtig natuurgebied in de provincie Noord-Brabant. De biologie van deze soort wordt kort besproken. Cucujus cinnaberinus is op Europees niveau beschermd. De Habitatrichtlijn geeft aan dat beschermingsmaatregelen genomen moeten worden voor de individuen en de voortplantings- of rustplaatsen, en dat op termijn beschermde gebieden voor deze kever aangewezen zouden moeten worden.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

A.P.J.A. Teunissen, & C.F.P. Vendrig. (2012). Een Nederlandse populatie van de zeldzame en beschermde vermiljoenkever Cucujus cinnaberinus (Coleoptera: Cucujidae). Entomologische Berichten, 72(4), 218–221.