Megarhyssa vagatoria (Fabricius, 1793) wordt hier gepresenteerd als een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna. De soort werd gevonden in de Reuselse Moeren (Reusel, Noord-Brabant), rondvliegend en borend in berkenstammen geïnfecteerd met gastheren: larven van de houtwesp Tremex fuscicornis. Voor de gastheerlarven zijn zieke bomen die nog niet dood zijn, het meest geschikt. Zulke bomen zijn zeldzaam. Daarom worden zowel Tremex als Megarhyssa maar zelden waargenomen. Megarhyssa vagatoria-wespen waren in 2011 gedurende een lange periode te zien: van half mei tot eind september; hun gastheren vlogen tussen half augustus en eind september.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb