In juli 2010 zijn zeven exemplaren van de Duitse zandloopkever gevangen in Budel-Dorplein. De dieren werden in een terrarium gezet voor een kweekexperiment en gedragswaarnemingen. In 2011 bleken larven aanwezig, waarvan er zich in de loop van de zomer vier tot imago ontwikkelden. Deze dieren hebben zich voortgeplant. Begin 2012 bleek weer een aantal larven de winter overleefd te hebben. Er hebben zich toen tien imago’s ontwikkeld. Het terrarium stond buiten, kreeg gedurende een deel van de dag zon (waarbij de temperatuur hoog op kon lopen) en was gedeeltelijk afgedekt tegen teveel neerslag. Zodra de vorst inviel, is in beide winters de bak binnen gezet, waarna de larven veel sneller dan in de natuur actief werden. Imago’s en larven werden gevoerd met zeer jonge krekeltjes, fruitvliegen en springstaarten. Van de gedragingen zijn aantekeningen gemaakt, die zijn uitgewerkt tot voorliggend artikel.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb