Inheemse insecten op uitheemse planten in Nederland: een zeldzaamheid of niet? Bijna 10% van de plantensoorten die in Nederland in het wild voorkomen zijn uitheems. Deze soorten zijn geïntroduceerd vanuit bijvoorbeeld Noord-Amerika of Azië en hebben zich gevestigd in de Nederlandse natuur. Desondanks worden uitheemse planten vaak genegeerd door (amateur)entomologen; slechts weinigen onderzoeken uitheemse planten op bloembezoekende of herbivore insecten. Dit gebrek aan aandacht wordt ten dele veroorzaakt door de algemeen gevestigde overtuiging dat uitheemse planten niet of nauwelijks als waardplant gebruikt worden door inheemse insecten. Daarnaast worden waarnemingen van herbivore insecten op uitheemse planten vaak gezien als oninteressant, omdat het geen oorspronkelijke ecologische interactie betreft. In deze studie geven wij een overzicht van een groot aantal herbivore insecten gevonden op uitheemse planten, namelijk aan de hand van 99 insectensoorten. Dit is een duidelijke indicatie dat dit fenomeen algemener is dan gedacht. Verder hopen wij (amateur)entomologen te overtuigen van het belang van dit soort waarnemingen. Het kan ons veel leren over het succes van sommige invasieve plantensoorten, de eventuele bestrijding hiervan en de interacties tussen inheemse en uitheemse soorten.