Wetenschappelijke collecties bevatten soms verrassingen. Zo kwam bij herdeterminatie van materiaal van Ponera coarctata een nieuwe mierensoort voor Nederland te voorschijn: de in Europa zeldzame bruine staafmier Ponera testacea. In dit artikel wordt deze soort en de vindplaats bij Huizen in Noord-Holland beschreven.