Op 22 juli 2010 werd nabij Emmen (Drenthe) het tweede Nederlandse exemplaar van Earias vernana (populierengroenuil) gevangen. Een aantal dagen later werd vlakbij, op een voormalige vuilstort bij Emmen, een populatie van de soort aangetroffen. Het betreft hier, voor zover bekend, de eerste en enige populatie van deze vlindersoort in Nederland. De voedselplant van E. vernana is witte abeel, een in Nederland vrij algemene boomsoort. Het is de moeite waard om na te gaan of de vlinder ook elders in Nederland voorkomt.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb