In deze aflevering wordt de ontdekking van een zevental soorten uit de subfamilie Tachyporinae voor de Nederlandse fauna gemeld: Mycetoporus erichsonanus, M. dispersus, M. glaber, M. niger, Sepedophilus obtusus, Tachyporus formosus en de exoot Coproporus immigrans. Daarnaast wordt het voorkomen van Tachyporus ruficollis, T. scitulus en Tachinus pallipes besproken. Alle drie blijken deze minder verbreid dan tot nu toe werd aangenomen. Als aanvulling op eerdere afleveringen over de subfamilies Omaliinae en Oxytelinae worden Phyllodrepa koltzei, Thinodromus plagiatus en Oxytelus migrator hier toegevoegd aan de Nederlandse lijst. Phyllodrepa vilis komt te vervallen. Van de tien ‘nieuwe’ kortschildsoorten zijn er vijf die altijd al in ons land voorkwamen. Mycetoporus erichsonanus, die tot nu toe onder M. baudueri schuil ging, M. dispersus en M. glaber, beide nauw verwant aan M. nigricollis, en Sepedophilus obtusus, tot nu toe met S. pedicularius verward, werden pas min of meer recent als goede soort herkend. Phyllodrepa koltzei werd onlangs afgesplitst van P. vilis, een soort die echter niet inheems blijkt te zijn. Van twee zeldzame soorten, Mycetoporus niger en Tachyporus formosus, ontbreken welliswaar oudere vondsten, maar niet zeker is of het hier werkelijk nieuwkomers betreft. De recente vondsten van Thinodromus plagiatus zijn de meest noordelijke tot nu toe en het voorkomen in ons land is vermoedelijk het gevolg van een recente areaaluitbreiding. Coproporus immigrans en Oxytelus migrator zijn invasieve soorten waarvan de herkomst buiten Europa ligt.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb