De nachtvlinder Agonopterix cnicella is in Nederland vrijwel uitsluitend bekend uit de kustduinen en delen van het rivierengebied. In het voorjaar van 2009 is een inventarisatie uitgevoerd in het westelijk rivierengebied, een ‘witte vlek’ voor deze soort.