Phloiophilus edwardsii is een kever die maar zelden wordt waargenomen. Er zijn 39 waarnemingen bekend uit Nederland, waarvan 28 van recente datum uit De Kaaistoep. Hier is P. edwardsii aangetroffen op en bij zomereiken in een open parklandschap. Ze zijn vooral gezien bij nachtelijke observaties in de winter en aangetroffen in raamvallen in het najaar.