Ongeveer 25 jaar geleden klaagden enkele inwoners van Leiden over mieren die hun huis binnendrongen. Men wilde weten om welke soort het ging en hoe die te bestrijden zou zijn. Determinatie van de mieren met bestaande tabellen leidde tot Lasius alienus (Förster). De mieren hadden echter een totaal andere kolonieopbouw. Het ging hier om een grote kolonie met veel koninginnen, die nogal wat straten, tuinen en huizen had bezet. Pas jaren later, toen een kolonie van een soortgelijke mier was gevonden in Boedapest en beschreven als een nieuwe soort, werd duidelijk dat de Leidse mieren wel eens van dezelfde soort zouden kunnen zijn: Lasius neglectus Van Loon, Boomsma & Andrásfalvy. De juistheid van de determinatie werd echter pas begin vorig jaar bevestigd. Nadat de soort was beschreven werd hij in meer landen en op meer plaatsen gevonden. Deze soort blijkt vrijwel uitsluitend in steden voor te komen, waar de werksters zelfs huizen binnendringen. Hij wordt dan ook plaagmier genoemd. De soort verbreidt zich door het afsplitsen van dochternesten. Op deze manier kan hij een groot gebied in beslag nemen. Het feit dat de jonge koninginnen vrijwel niet uitvliegen maar in het nest blijven, betekent dat verbreiding over grote afstanden alleen met behulp van de mens kan plaats vinden.


Additional Files
EB 81.jpg Cover Image , 427kb