Onderzoek heeft aangetoond dat evolutie in de natuur zeer snel kan plaatsvinden. Veel van zulke pijlsnelle evolutionaire veranderingen zijn echter niet permanent, omdat ze één enkel kenmerk betreffen en weer kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke toestand wanneer de omgevingsverandering wordt opgeheven. Anders is het met evolutie die het gevolg is van aanpassing aan een verandering in de samenstelling van het ecosysteem: een plantenetend insect dat zich aanpast aan een exotische, door de mens ingevoerde plantensoort, bijvoorbeeld. Doordat daarbij vaak vele erfelijke kenmerken betrokken zijn en doordat plant en dier zich daarbij aan elkaar aanpassen evolueert het duo al snel een onomkeerbare richting op. Met het almaar vaker binnendringen van exoten in ons ecosysteem bestaat de kans dat dit onomkeerbare evolutionaire effecten heeft op de voedselwebben in de Nederlandse natuur. Binnen de nieuwe Uyttenboogaart-Eliasen leerstoel, gevestigd aan de Rijksuniversiteit Groningen, wordt geprobeerd deze processen in kaart te brengen bij Nederlandse herbivore insecten die zich hebben gevestigd op invasieve planten. Deze bijdrage betreft de rede die is uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel op 7 september 2009.