Variatie van Thaumetopoea processionea (Notodontidae: Thaumetopoeinae) in Europa en het Midden-Oosten In 1998 is Thaumetopoea processionea Linneaus, 1758 als nieuw gemeld voor Libanon door Demolin en Nemer (1998). Zij merken op dat, na onderzoek van adulten en de eerste analyse van de genitaliën, het mogelijk een nieuwe soort betreft. In dit artikel wordt de morfologische variatie van T. porcessionea beschreven. Hiervoor is materiaal uit nagenoeg geheel Europa en het Midden-Oosten onderzocht op externe en genitaalkenmerken. Uit onderzoek blijkt dat al het materiaal slechts één soort betrof, maar dat T. processionea een zeer variabele soort is in externe en mannelijke genitaalkenmerken. In het Midden-Oosten en Zuid-Europa zijn de voorvleugels over het algemeen scherper getekend en de achter- vleugels helder wit. In Noordwest-Europe zijn de voorvleugels minder helder van tekening en de achtervleugels hebben een zwarte dwarsband en variëren van vaalwit, met een donkere dwarsband, tot egaal grijsbruin zonder dwarsband. In de mannelijke genitaliën is de vorm van de valva zeer variabel. Deze variabiliteit kan, zelfs binnen exemplaren gekweekt uit een nest, over het gehele verspreidingsgebied gevonden worden. Over de oorzaak van deze variatie is niets bekend. In de vrouwelijke genitaliën is slechts een geringe variatie gevonden.