Dit is het vierde overzicht in een nieuwe serie waarin interessante vangsten van macrovlinders en trekvlinders in Nederland worden gepubliceerd. Het overzicht behandelt de jaren 2006 tot en met 2008. Voor trekvlinders is het daarmee het vijfenzestigste verslag sinds 1940. Er is gebruik gemaakt van het landelijk vlinderbestand ‘Noctua’ dat in beheer is bij de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland en De Vlinderstichting. Er worden in totaal 47 soorten besproken. De meest opvallende waarnemingen zijn Leucania loreyi, Athetis hospes, Caradrina kadenii en Pechipogo plumigeralis. De eerste soort betrof een eerste vangst sinds 1859 en de drie laatste werden in deze periode als nieuw voor het land gemeld. Ook werd de status van Drymonia obliterata opgehelderd dankzij enkele vangsten in 2008. Voor trekvlinders was met name 2006 een goed jaar; talrijke soorten waren bijvoorbeeld Agrius convolvuli, Macroglossum stellatarum, Mythimna vitellina, Helicoverpa armigera en Udea ferrugalis.