Steeds vaker worden insecten betrokken bij het formuleren van natuuren landschapsbeleid en bij monitoring van het beheer; loopkevers vormen hierop geen uitzondering. Daarom is het gewenst om ook voor loopkevers niet alleen te kunnen beschikken over wetenschappelijke benamingen, maar ook over eenduidige Nederlandse namen. Voor verschillende andere insectengroepen zijn die namen reeds voorhanden. In dit artikel stellen wij voor alle Belgische en Nederlandse loopkeversoorten Nederlandse namen voor.