Vier spoorcicaden (Delphacidae) worden voor de eerste keer gemeld uit Nederland: Chloriona unicolor, Conomelus lorifer dehneli, Eurybregma nigrolineata en Ribautodelphax imitans. De Nederlandse lijst van Delphacidae telt na deze uitbreiding 72 soorten. Er wordt een lijst gepresenteerd met spoorcicaden die in ons land mogelijk nog gevonden kunnen worden.