De mogelijkheden voor stamboomonderzoek zijn thans verruimd door het beschikbaar komen van gegevens uit DNA-onderzoek. Dat heeft zijn weerslag in de naamgeving en tal van wijzigingen zijn te verwachten in de bestaande nomenclatuur. De vraag of dit in alle gevallen wenselijk is, wordt aan de hand van een voorbeeld kritisch beschouwd. Het gaat in dit geval om de voorgestelde naamswijziging bij de blauwtjes (Lycaenidae) van het genus Maculinea in Phengaris. Het gaat hierbij om een zeer bijzondere groep van soorten waaraan reeds veel onderzoek is verricht. Tegen deze naamswijziging wordt door verschillende onderzoekers bezwaar gemaakt. Een verzoek tot handhaving van de oude nomenclatuur is reeds ingediend bij de International Commission of Zoological Nomenclature als ‘Case 3508’.