In 2009 is voor het eerst de nachtvlinder Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermüller) in Nederland aangetroffen. Pseudeustrotia candidula is een Euraziatische soort die in een groot deel van Europa voorkomt, maar vooral in het noordwesten ontbreekt. Het areaal van deze klimaatgevoelige soort is aan schommelingen onderhevig. De laatste twee decennia is er een uitbreiding van het areaal waargenomen, mogelijk samenhangend met de opwarming van het klimaat. Na analyse van weerkaarten lijkt het waarschijnlijk dat de waargenomen exemplaren van P. candidula in september afkomstig zijn van Noord-Frankrijk. De vondst van een exemplaar in België in dezelfde periode versterkt deze conclusie. Deze vlinder is warmteminnend en komt zowel in droge als in vochtige milieus voor, van laagland tot op heuvelniveau. Er zijn weinig vondsten van rupsen bekend. Daarom is er ook weinig bekend over de voedselplanten van de rups. Opmerkelijk is de vondst van een exemplaar in Nederland in 2009 in een vegetatie van handjesgras te midden van 138 andere nachtvlinders. Deze groep nachtvlinders, waaronder vele trekvlinders, deed zich tegoed aan honingdauw op het handjesgras. De veroorzaker van deze zoete vloeistof is de schimmel moederkoren (Claviceps sp.), die parasiteert op het vruchtbeginsel van de bloemen van het gras.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

J. Schaffers, & C. Jol. (2010). Een bijzondere ontmoeting met de glanzende marmeruil, Pseudeustrotia candidula (Lepidoptera: Noctuidae), nieuw voor de fauna in Nederland. Entomologische Berichten, 70(6), 178–182.