Er is vrijwel niets bekend over het voorkomen van waterinsecten onder het ijs in gebieden met een relatief ‘zacht’ klimaat, zoals in Nederland. Daarom is dit in de koude winter van 2008/2009 onderzocht. De waterkolom en de bodem zijn bemonsterd en de activiteit van de fauna is gemeten met macrofaunafuikjes. Vrijwel alle insecten werden aangetroffen op de vegetatie in het koude, maar zuurstofrijke water in de waterkolom, terwijl op de relatief warmere bodem de aantallen laag waren. Een belangrijke verklaring hiervoor was het zuurstofgehalte van het water: onder invloed van het weer traden nabij de bodem tijdelijke perioden van zuurstofloosheid op, terwijl de waterplanten in de waterkolom een continu zuurstofrijk habitat vormden. De onderwatervegetatie blijkt dus een belangrijke rol voor de insecten te spelen. Naast voedsel en habitat bieden de planten ook de mogelijkheid om te ontsnappen aan de ongunstige situatie op de bodem.