In 1958 werd te Otterlo de bladkever Chrysolina gypsophilae voor het eerst waargenomen. Pas onlangs werd, op basis van genitaalonderzoek, vastgesteld dat het om deze soort gaat. Er zijn geen andere Nederlandse vondsten van deze soort bekend. In 2008 werd de rozenaardvlo Luperomorpha xanthodera op diverse plaatsen verspreid over het land waargenomen, uitsluitend in tuincentra. De soort komt oorspronkelijk uit China. In Epen werd in 2007 op wolfskers de zeldzame aardvlo Epitrix atropae gevonden. Drie bladkeversoorten worden na herdeterminatie van verzamelde dieren geschrapt voor de Nederlandse fauna: Oulema erichsonii, Labidostomis humeralis en Psylliodes isatidis.