De boktor Leiopus femoratus wordt nieuw gemeld voor de Nederlandse fauna. De vondsten in de provincie Limburg sluiten aan op het areaal in gebieden ten zuiden en zuidwesten van deze provincie. Enkele determinatiekenmerken als ook de biologie van de soort worden kort vermeld.