Hooiwagengegevens voor Nederland zijn vrij schaars en Zeeland is een van de provincies met de minste waarnemingen. Wij hebben hooiwagens gedetermineerd van bodemvalmonsters uit Zeeuwse akkerranden uit 2006 en 2007. Het aantal hooiwagenwaarnemingen voor Zeeland kon verviervoudigd worden. Er werden tien soorten aangetroffen, waarvan vier nieuw voor de provincie. Phalangium opilio was het meest gevangen en Lacinius ephippiatus was het wijdst verspreid. Homalenotus quadridentatus – voorheen slechts bekend uit Zuidoost-Nederland en een geïsoleerde plek in Utrecht – werd in vijf kilometerhokken in Zeeuws-Vlaanderen aangetroffen.