Een langlopend onderzoek van 26 zomereiken in De Kaaistoep (Tilburg, Noord-Brabant) leverde veel gegevens over de keverfauna. Gedurende zes jaar hebben we ’s nachts de stammen van de bomen geïnspecteerd, waarvan twee jaar wekelijks. Daarnaast zijn verbanden en ringen om de bomen, maar ook series potvallen bij de stammen gebruikt. Al deze methoden gaven ons niet alleen inzicht in de biodiversiteit op zomereiken, maar ook informatie over de activiteit gedurende de seizoenen van veel soorten en soms hun gedrag. Er zijn tenminste 144 soorten kevers op de stammen waargenomen. De fenologie en ecologie van een aantal soorten wordt besproken en vergeleken met gegevens uit de literatuur. Sommige ecologische gegevens blijken onjuist of onvolledig te zijn omdat ze berusten op minder geschikte onderzoeksmethoden. Nachtelijke inspectie gedurende de seizoenen – ook in de winter – is waardevol, omdat verschillende soorten actief in hun natuurlijke omgeving worden geobserveerd.