Wederom kan een nieuwe invasieve plaagsoort voor Nederland worden gemeld. En weer betreft het een soort uit het snuitkevergenus Otiorhynchus, namelijk O. meridionalis. Dit is de zesde soort van dit in economisch opzicht belangrijke genus die Nederland heeft bereikt. In deze bijdrage presenteren we de nieuwe vondsten, geven we kort aan hoe deze soort herkend kan worden, en bespreken we beknopt de verspreiding en voedselvoorkeur.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

Th. Heijerman, & S. Hellingman. (2009). Otiorhynchus meridionalis, een nieuwe invasieve snuitkeversoort voor de fauna van Nederland (Coleoptera: Curculionidae). Entomologische Berichten, 69(3), 95–100.