Bladwespen vormen een interessante groep met een gevarieerde levenswijze. Omdat de groep relatief onbekend is, besteedt dit artikel aandacht aan kweekmethoden van deze insecten. Veel vrijlevende soorten zijn gemakkelijk te vinden. Hoe deze opgekweekt kunnen worden, wordt stap-voor-stap besproken. Eerst komen de waardplanten, vraatherkenning en verzamelmethoden aan bod. Vervolgens worden methoden, benodigdheden en handige tips besproken die nodig zijn om thuis een efficiënte kweek te instaleren. Het zogenaamde afdalen, het moment dat de bladwesplarve haar voedselplant verlaat en op zoek gaat naar een plek om te verpoppen, en de overwintering van de bladwespen na het afdalen, worden in detail besproken met tips om ook deze processen in een kweek te laten slagen. De factoren die bepalen wanneer het uitkomen van het volwassen insect verwacht mag worden zijn complex en tonen ook veel variatie. Belangrijke eigenschappen zoals de voorkeur voor verpoppingsplekken en de verlengde diapauze krijgen extra aandacht. Dit stuk wil ook de grote entomoloog Snellen van Vollenhoven (1816-1880) in herinnering roepen, de stamvader van het onderzoek naar bladwespen in ons land.