Populaties van zich aseksueel voorplantende dieren en planten komen veel voor. Toch reproduceert de overgrote meerderheid van de organismen seksueel. Op de lange duur is aseksuele voorplanting een doodlopende weg. De door een bacteriële (Wolbachia) infectie recent aseksueel geworden Europese populaties van de sluipwesp Leptopilina clavipes bieden een mogelijkheid de veranderingen te bestuderen die optreden nadat een populatie is overgestapt op aseksuele reproductie. Mannen uit aseksuele populaties blijken minder vruchtbaar dan mannen uit een ongeïnfecteerde seksuele populatie uit Spanje. Aseksuele vrouwen zijn minder aantrekkelijk, maar meer ontvankelijk voor paring dan seksuele vrouwen. Het meest in het oog lopende verschil is echter dat de aseksuele vrouwen het vermogen tot seksuele reproductie hebben verloren. Wanneer aseksuele vrouwen worden genezen van hun Wolbachia-infectie, paren ze nog wel, maar zijn niet in staat de eieren te bevruchten. Dit betekent dat aseksuele L. clavipes afhankelijk zijn van Wolbachia voor succesvolle reproductie. Gegeven dat aseksuele voorplanting op de lange duur nadelig is, voorspellen we dat deze intieme relatie tussen bacterie en gastheer op den duur zal leiden tot het uitsterven van de aseksuele populaties van L. clavipes.