De familie Gyrinidae, bekend onder de naam ‘schrijvertjes’, is een groep waterkevers waarvan de vertegenwoordigers opvallen door hun glimmende uiterlijk en door de grote beweeglijkheid waarmee zij zich over het wateroppervlak verplaatsen. Het voorkomen in Nederland van drie soorten schrijvertjes, Gyrinus natator (L.), G. colymbus Er. en G. urinator Ill., wordt hier besproken. Gyrinus colymbus wordt als nieuw gemeld voor de Nederlandse fauna. Van G. urinator bestaat enkel één twijfelachtige waarneming, zodat deze soort niet als inlands kan worden beschouwd. De onderzochte collecties leverden van G. natator alleen oude waarnemingen op tot 1930. Nieuwe waarnemingen van G. natator uit ons land blijven mogelijk, zeker omdat de soort recent gemeld is uit België van een locatie dichtbij de Nederlandse grens.