In jonge vruchtdragende hoofdjes van de knopbies ontwikkelen zich de rupsen van het knopbiesmotje tot vlinder. Toch komt niet in iedere populatie van de knopbies dit vlindermotje voor. Daarom zijn levenscyclus, voedsel, populatieomvang en vliegtijden van het knopbiesmotje in Nederlandse duinvalleien over een periode van 15 jaar onderzocht. Uit de analyse blijkt dat alleen vitale knopbiespopulaties de ontwikkeling van knopbiesmotjes mogelijk maken, mits het water in de zomer niet boven het maaiveld staat. Een lage kwaliteit en een geringe omvang van de knopbiespopulatie zijn andere oorzaken voor de afwezigheid van knopbiesmotjes. De sluipwespen die parasiteren op het knopbiesmotje zijn ook opgespoord. De aanwezigheid van knopbiesmotjes is een goede indicator voor de kwaliteit van vochtige duinvalleien en een goede voorspeller voor het succes van regeneratie van dit ecosysteem.