Eremodrina gilva (Donzel, 1837) is een xeromontane nachtvlindersoort, die algemeen voorkomt in warme en droge biotopen in de zuidelijke Alpen en op de Balkan. Sinds het begin van de vijftiger jaren is de soort in Duitsland bezig aan een noordwaartse gebiedsuitbreiding. In eerste instantie bleven de vondsten beperkt tot het zuiden van Beieren, later schoof het front heel langzaam op naar het noorden. Pas halverwege de jaren tachtig dook de soort voor het eerst op in de deelstaat Baden-Württemberg, waar ze zich eveneens geleidelijk naar het noorden uitbreidde. Op de meeste plaatsen bleef het echter bij incidentele waarnemingen. In 2006 wist E. gilva in Noordrijn-Westfalen een populatie te vestigen die tot op heden standhoudt. Niet ver daarvandaan werd in 2009, meer dan 50 jaar na het begin van de areaaluitbreiding in Duitsland, het eerste exemplaar in Nederland gesignaleerd. Het is opvallend dat de vindplaatsen in Duitsland voornamelijk binnen de stedelijke bebouwing liggen, en in de meeste gevallen op korte afstand van spoorbanen. Het is aannemelijk dat de soort de xerothermofiele spoorlijnbiotopen gebruikt als migratieroutes. Steden, met hun warmere klimaat vormen blijkbaar een vervangend, niet natuurlijk biotoop.