In dit artikel wordt eerst in het kort de status van de Nederlandse vlindersoorten van het genus Conistra besproken, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de (momenteel) zeldzaamste vertegenwoordiger van dit geslacht: de donkere winteruil, Conistra ligula. Deze soort vertoont een grote gelijkenis met de nauw verwante en veel algemener voorkomende bosbesuil, Conistra vaccinii. Een juiste determinatie is vaak lastig. De verschillen tussen beide soorten, zowel vleugelkenmerken als genitale kenmerken, worden uitvoerig besproken. Vervolgens worden de habitat, levenscyclus en vliegtijd belicht. Het laatste deel van dit artikel is gewijd aan het voorkomen van deze soort in Nederland, zowel in het verleden als nu. De auteurs zijn sinds 2007 intensief bezig met het inventariseren van macro-nachtvlinders in Zuid-Limburg waardoor een goed beeld bestaat van het huidige voorkomen van Conistra ligula. Zowel in de Vijlener bossen als op de Putberg bij Ubachsberg blijkt momenteel een populatie van deze soort voor te komen.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

M. Prick, & G. Smeets. (2009). Een historisch overzicht van het voorkomen van de donkere winteruil, Conistra ligula, in Nederland (Lepidoptera: Noctuidae). Entomologische Berichten, 69(6), 226–233.