De cucujide kever Pediacus dermestoides wordt voor het eerst gemeld voor de Nederlandse fauna. In september 1994 werden twee exemplaren gevangen onder schors van esdoorn en in oktober 2003 één exemplaar onder schors van beuk in verschillende parkbossen in Amsterdam. Alle bestudeerde exemplaren van het genus Pediacus uit museum- en privéverzamelingen bleken P. depressus te zijn, waarmee P. dermestoides makkelijk kan worden verward. De determinatiekenmerken van beide soorten worden kort besproken.De verspreiding van beide soorten in Nederland wordt weergegeven. De ontdekking van P. dermestoides in Nederland is niet zo verwonderlijk omdat hij tevens voorkomt in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Wij verwachten dat er nog meer vindplaatsen bekend zullen worden.