Een insectpathogene schimmel (Metarhizium anisopliae) ter bestrijding van volwassen Afrikaanse malariamuggen (Anopheles gambia). Bestrijding van malariamuggen in Afrika gebeurt vrijwel geheel met chemische insecticiden. Hoewel er diverse biologische bestrijdingsorganismen bestaan die larvale populaties kunnen decimeren, zijn er geen organismen die kunnen worden ingezet voor de bestrijding van het volwassen stadium. Dit artikel beschrijft een serie laboratorium- en veldexperimenten waarin een nieuwe biologische bestrijdingsmethode wordt geëvalueerd. Deze methode gebruikt een insect-pathogene schimmel (Metarhizium anisopliae) die wordt ingezet tegen adulten van de Afrikaanse malariamug Anopheles gambiae sensu stricto. Diverse aspecten van deze nieuwe methode worden besproken, waaronder de beoogde toepassingstechniek, sublethale effecten van de schimmel op een geïnfecteerde mug, de impact die gebruik van deze methode kan hebben op malariaoverdracht, en hoe deze nieuwe methode deel kan uitmaken van een geïntegreerde benadering van muggenbestrijding in de tropen.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

E. Scholte, B.G.J. Knols, & W. Takken. (2008). An entomopathogenic fungus (Metarhizium anisopliae) for control of the adult African malaria vector Anopheles gambiae. Entomologische Berichten, 68(1), 21–26.

Additional Files
EB 69.jpg Cover Image , 195kb