Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

H. Roskam, H. van der Aa, B. van As, J. Bijkerk, W. Ellis, & L. Moraal. (2008). Korte mededelingen: Massaal voorkomen van Obolodiplosis robiniae (Diptera: Cecidomyiidae), een nieuwe galmugsoort voor Nederland. Entomologische Berichten, 68(1), 27–28.