Waarnemingen van libellen van Borme, Sterrengebergte, Papua, Indonesië (Odonata). Van 26 tot 31 juli 2006 hebben vier medewerkers van de vakgroep Entomologie van de Cenderawasih University (Abepura, Indonesië), samen met twee Nederlandse entomologen, veldwerk gedaan in Borme, een dorp aan de noordrand vanhetSterrengebergte in Nieuw Guinea. Het artikel geeft een kort overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en behandelt de waarnemingen van libellen in detail. In totaal zijn 37 soorten verdeeld over 13 families waargenomen. Informatie over verspreiding, habitat en ecologie van de libellen van Nieuw Guinea is erg schaars en ondanks het kleine aantal velddagen heeft het veldwerk veel nieuwe informatie opgeleverd. Vergelijking met een studie in een vergelijkbaar gebied in Papua Nieuw Guinea doet vermoeden dat het werkelijke aantal soorten in het gebied waarschijnlijk boven de zeventig ligt.