In deze bijdrage wordt Sitona cinerascens voor het eerst uit Nederland vermeld. Deze soort, die nergens in Europa algemeen voorkomt, is nu van drie locaties in het zuidwesten van ons land bekend. Er wordt kort ingegaan op de biologie van de soort en het voorkomen in Europa.