De staafmier staat bekend als zeldzaam, maar dit hangt samen met haar verborgen levenswijze. In deze bijdrage beschrijven wij eerst enkele opmerkelijke vindplekken van de staafmier uit het stedelijk gebied. De beschreven vondsten duiden erop dat de staafmier goed kan voorkomen in niet-natuurlijke situaties en mogelijk algemener is in het zuiden van Nederland dan nu wordt aangenomen. Daarnaast geven we informatie over haar voorkomen en ecologie op basis van collectiemateriaal en de literatuur. Ook bundelen we beschikbare informatie over de bruidsvluchten van de staafmier. Het uitvliegen van het nest blijkt plaats te vinden in de namiddag in de periode juli tot eind september.