Al in de 19e eeuw dachten geleerden dat de insecten afstammen van kreeftachtige voorouders. In het grootste deel van de 20e eeuw echter domineerden theorieën die de duizend- en miljoenpoten aanwezen als de nauwste verwanten van de insecten. Vrijwel al het moleculaire onderzoek dat vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw is verricht ondersteunt evenwel weer het oude idee dat insecten en kreeftachtigen elkaars nauwste verwanten zijn. Ook op het gebied van de morfologie zijn nieuwe argumenten voor deze hypothese gevonden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor technieken waarmee de embryonale ontwikkeling op het niveau van individuele cellen en genen kan worden bestudeerd. Dit artikel is een samenvatting van een uitgebreid literatuuronderzoek naar de huidige kennis over de oorsprong van de insecten.