In 1937 verzamelden Reclaire en Van der Wiel vier exemplaren van Donus intermedius in aanspoelsel langs de Rijn. De soort werd daarna niet meer in Nederland waargenomen. In 2007 werd echter een aantal exemplaren van D. intermedius verzameld in de uiterwaarden bij Renkum en Wageningen. Op beide loacties werd de soort geklopt van akkerdistels (Cirsium arvese) en kruldistels (Carduus crispus). Het is waarschijnlijk dat exemplaren van deze soort in het recente verleden via de Rijn vanuit Duitsland naar Nederland zijn getransporteerd en dat de soort zich nu heeft weten te vestigen.