Dit is het derde overzicht in een nieuwe serie waarin interessante vangsten van macrovlinders in Nederland worden gepubliceerd. Het overzicht behandelt de trekvlinders van 2003 tot en met 2005 en bijzondere macronachtvlinders van 2002 tot en met 2005. Dit is de eerste keer waarin de interessante vangsten van macrovlinders met de trekvlinders worden samengevoegd. Voor beide groepen geldt dat aangesloten wordt bij de laatst gepubliceerde overzichten. Voor trekvlinders is het daarmee het vierenzestigste verslag sinds 1940. Er is gebruikgemaakt van het landelijk bestand ‘Noctua’, dat in beheer is bij de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland en De Vlinderstichting. Er worden in totaal 52 soorten besproken. De meest opvallende waarnemingen zijn Eupithecia phoeniceata en Hyphoraia aulica, beide nieuw voor Nederland, en twee exemplaren van Saturnia pyri in 2005, een soort die in het verleden af en toe is waargenomen. Voor trekvlinders was 2003 een opmerkelijk jaar: vele records van jaarmaxima werden gebroken, zoals bij Iphiclides podalirius, Vanessa cardui, Colias croceus en Macroglossum stellatarum.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

R. de Vos, W. Ellis, D. Groenendijk, F. Post, & J. Zwier. (2008). Overzicht van in 2002-2005 waargenomen interessante macrovlinders, inclusief de trekvlinders (Lepidoptera). Entomologische Berichten, 68(5), 158–169.