Pemphredon austriaca (Hymenoptera: Crabronidae) en enkele andere insecten als bewoners van verlaten gallen. De knikkergal veroorzaakt door Andricus kollari (Hymenoptera: Cynipidae) op eik en de mosgal veroorzaakt door Diplolepis rosae (Cynipidae) op roos behoren tot de gallen die niet afvallen na het uitkomen van de oorspronkelijke bewoners. Daarom kunnen ze daarna nog als schuilplaats dienen voor andere soorten, de zogenaamde successori. De graafwesp Pemphredon austriaca nestelt vrijwel altijd in knikkergallen en bleek aanwezig te zijn in ongeveer de helft van 22 monsters uit Midden- en Zuid-Nederland. Enkele andere graaf-en bladwespsoorten kwamen meer sporadisch uit. De bladwespen behoorden alle tot de Tenthredinidae Allantinae. Verwante bladwespsoorten werden uit enkele mosgallen van roos gekweekt. Het verschijnen van meerdere nimfen van zowel boom- als struiksprinkhaan toonde aan dat deze soorten in knikkergallen eieren leggen.