De bladsprietkevers van het genus Aegialia zijn eenvoudig te herkennen. Het zijn typische bewoners van drogere zandgronden, waar de larven in de bodem leven. De vleugelloze Aegialia arenaria (bolronde helmkever) is een algemene soort van de buitenste duinenrij langs de gehele Nederlandse kust. Aegialia rufa is een zeldzame verschijning op de zandgronden van het binnenland en het kustgebied, terwijl A. mimica in zijn voorkomen beperkt is tot zandige beekoevers van het binnenland. De laatste twee soorten zijn gevleugeld.