Het vrouwtje van Satyrium persimilis waarschijnlijk ontdekt in Yunnan, China. (Lepidoptera: Lycaenidae). In het genus Satyrium Scudder werd persimilis door Riley in 1939 beschreven van Yunnan. Alleen het holotype, een mannetje, schijnt tot nu toe bekend te zijn. De soort is nauw verwant aan Satyrium eximia fixseni Leech. De status van S. persimilis is onduidelijk: het kan een goede soort zijn of slechts een individuele variatie van S. eximia fixseni. Enkele diagnostische kenmerken echter geven ons aanleiding S. persimilis als een afzonderlijke soort te beschouwen. Bij Dali, Yunnan, werd in 2006 een enkel vrouwtje van een Satyrium-soort gevonden dat overeenstemt met Riley’s beschrijving van S. persimilis. Het genitaal van dit vrouwtje is afwijkend van het vrouwelijk genitaal van S. eximia eximia en van S. eximia fixseni, hetgeen ons tot de conclusie voert, dat dit exemplaar niet conspecifiek is met S. eximia. Op grond van andere uiterlijke morfologische kenmerken komen wij tot de conclusie, dat dit vrouwelijke exemplaar zeer waarschijnlijk S. persimilis is. De kenmerken van het vrouwtje worden hier voor de eerste keer beschreven.